රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

slide2

විරුසර කාඩ්පත මගින් හිමිවන ප්‍රතිලාභ

ආබාධිත රණවිරුවන්හට සාමාන්‍යය දුම්රිය ගමනාගමනයේදී දුම්රිය ගාස්තුවෙන් අඩක් පමණක් අයකිරීම.

වැඩිදුර කියවන්න

slide2

විරුසර කාඩ්පත මගින් හිමිවන ප්‍රතිලාභ

රජයේ රෝහල් වල බාහිර රෝගී අංශවල ප්‍රථිකාර ලබාගැනීමේදී මෙන්ම සියලුම සායන වලදි (වෛද්‍ය, ශල්‍ය, දන්ත, අක්‍ෂි, පුර්ව ප්‍රසව හා අනෙකුත් සායන) සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරින් විසින් පවත්වනු ලබන සියලුම සායන වලදි ප්‍රමුඛත්වය.

වැඩිදුර කියවන්න

slide2

විරුසර කාඩ්පත මගින් හිමිවන ප්‍රතිලාභ

සහනදායි මිළට වෛද්‍යාධාර ලබා ගැනීම හා රාජ්‍ය ඔසුසල වෙතින් සහනදායි මිළට බෙහෙත් වර්ග ලබාගැනීම.

වැඩිදුර කියවන්න

slide1

විරුසර කාඩ්පත මගින් හිමිවන ප්‍රතිලාභ

දුර ගමන් සේවා බස් රථ තුලට ගොඩවීමේදි අපහසුතාවයකින් තොරව (පොලීමේ නොසිට) බස් රථයට ගොඩ වීමේ හැකියාව.

වැඩිදුර කියවන්න

slide3

විරුසර කාඩ්පත මගින් හිමිවන ප්‍රතිලාභ

නිවසක් ඉදිකර ගැනීම සදහා රාජ්‍ය බැංකු/පුද්ගලික බැංකු වෙතින් නිවාස ණයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් එම ණය මුදල අදාල බැංකුව වෙතින් අඩු පොලියට ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව.

වැඩිදුර කියවන්න

slide1

විරුසර කාඩ්පත මගින් හිමිවන ප්‍රතිලාභ

අධ්‍යාපනය ලබන දු දරුවන් සඳහා විවිධ ආයතන වෙතින් සහනදායී ක්‍රමයට පාඨමාලා හැදැරීමේ අවස්ථාවන් සහ නොමිලේ පාඨමාලා හැදැරීම සදහා රණවිරු දුදරුවන් හට අවස්ථා සලසා ගැනීම.

වැඩිදුර කියවන්න

slide2

විරුසර කාඩ්පත මගින් හිමිවන ප්‍රතිලාභ

සහනාදායි පොළිය මත වාහන ලීසිං පහසුකම් අවශ්‍ය වන්නේ නම් එය ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව(රාජ්‍ය/පෞද්ගලික බැංකු සහ මුල්‍ය ආයතන වෙතින්)

වැඩිදුර කියවන්න

විරුසර වරප්‍රසාද

මෙම කාඩ් පත විරුසර වරප්‍රසාද ලෙස හඳුන්වන්නේ එය වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම විශේෂ වූවක් වන නිසාය.

වැඩිදුර කියවන්න

අයදුම් පත්‍රය

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය - මියගිය නිළධාරී/සෙසු නිළ (යුධ/නාවික/ගුවන්/පොලිස්/සිවිල් ආරක්‍ෂක බලකාය)

අයදුම්පත බාගත කරගන්න

පුවත්
ඉදිරි වැඩමුලුවන්
ප්‍රතිචාර

තේමා ගීතය

ගීතය අහන්න

අපගේ මෙහෙවර

ක්‍රියාන්විතයේදී මිය ගිය යුධ/නාවික/ගුවන් හා පොලිස්/සිවිල් ආරක්‍ෂක බලකායට අයත් නිළධාරී /සෙසු නිළයින්ගේ ලගම ඥාතීන් සහ ක්‍රියාන්විතයේදී ත්‍රස්ථවාදී ප්‍රහාර හේතුවෙන් තුවාල ලබා ආබාධිත තත්වයට පත් නිළධාරී/සෙසුනිළයින්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම වෙනුවෙන් ලබාදෙන මෙම විරුසර කාඩ්පත...

වැඩිදුර කියවන්න

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.