රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

විරුසර වරප්‍රසාද

මෙම කාඩ් පත විරුසර වරප්‍රසාද ලෙස හඳුන්වන්නේ එය වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම විශේෂ වූවක් වන නිසාය.

වැඩිදුර කියවන්න

අයදුම් පත්‍රය

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය - මියගිය නිළධාරී/සෙසු නිළ (යුධ/නාවික/ගුවන්/පොලිස්/සිවිල් ආරක්‍ෂක බලකාය)

අයදුම්පත බාගත කරගන්න

පුවත්
ඉදිරි වැඩමුලුවන්
ප්‍රතිචාර

තේමා ගීතය

ගීතය අහන්න

අපගේ මෙහෙවර

ක්‍රියාන්විතයේදී මිය ගිය යුධ/නාවික/ගුවන් හා පොලිස්/සිවිල් ආරක්‍ෂක බලකායට අයත් නිළධාරී /සෙසු නිළයින්ගේ ලගම ඥාතීන් සහ ක්‍රියාන්විතයේදී ත්‍රස්ථවාදී ප්‍රහාර හේතුවෙන් තුවාල ලබා ආබාධිත තත්වයට පත් නිළධාරී/සෙසුනිළයින්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම වෙනුවෙන් ලබාදෙන මෙම විරුසර කාඩ්පත...

වැඩිදුර කියවන්න

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.