රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ඔබගේ ගැටලු සඳහා සම්බන්ධීකරන නිළධාරීන් : ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 081 581 / +94 703 688 788
විරුසර දෙවන අධියර

විරුසර වරප්‍රසාද

මෙම කාඩ් පත විරුසර වරප්‍රසාද ලෙස හඳුන්වන්නේ එය වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම විශේෂ වූවක් වන නිසාය.

වැඩිදුර කියවන්න

අයදුම් පත්‍රය

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය - මියගිය නිළධාරී/සෙසු නිළ (යුධ/නාවික/ගුවන්/පොලිස්/සිවිල් ආරක්‍ෂක බලකාය)

විරුසර වරප්‍රසද කාඩ්පතෙහි අයදුම්පත - පළමු අදියර

විරුසර වරප්‍රසද කාඩ්පතෙහි අයදුම්පත - දෙවන අදියර

විරුසර වරප්‍රසද කාඩ්පතෙහි තොරතුරු නිවැරදි කිරිමේ අයදුම්පත

>
පුවත්
ඉදිරි වැඩමුලුවන්
ප්‍රතිචාර

නවතම පුවත්


තේමා ගීතය

ගීතය අහන්න

අපගේ මෙහෙවර

ක්‍රියාන්විතයේදී මිය ගිය යුධ/නාවික/ගුවන් හා පොලිස්/සිවිල් ආරක්‍ෂක බලකායට අයත් නිළධාරී /සෙසු නිළයින්ගේ ලගම ඥාතීන් සහ ක්‍රියාන්විතයේදී ත්‍රස්ථවාදී ප්‍රහාර හේතුවෙන් තුවාල ලබා ආබාධිත තත්වයට පත් නිළධාරී/සෙසුනිළයින්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම වෙනුවෙන් ලබාදෙන මෙම විරුසර කාඩ්පත...

වැඩිදුර කියවන්න

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.