රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

කාර්ගීල්ස් ෆුඩ් සිටි

විස්තර සදහා අමතන්න : හරිත ඉන්දීප මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 427 777 / +94 771 723 384

 

 

මසකට රුපියල් 10,000 ක උපරිමයක භාණ්ඩ සඳහා පමණක් 5%ක වට්ටමක් ලබාදීම.

• දීමනාව

සම්පූර්ණ ගාස්තුවෙන් 5% ක වට්ටමක්

• කොන්දේසි

• රු. 500 ක උපරිම මාසික වට්ටමක්
• වෙනත් වචනවලින් කිවහොත් පාරිභෝගිකයාට රු. මසකට 10,000 ක්
• තෝරාගත් අයිතම සඳහා උපරිම සීමාවන්ට අදාළ වේ
• සෑම විටම සාමාජිකයෙකුට වට්ටම් ඉල්ලීමට හැකි වන පරිදි ෆුඩ්සිටි මගින් බාර් කෝඩ් කාඩ්පතත් නිෂ්පාදනය කර ඇත
• දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර නිෂ්පාදන සඳහා වට්ටම් අදාල නොවේ
• පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව මෙම වැඩ සටහනේ ප්‍රතිලාභ අවසන් කිරීමට / සංශෝධනය කිරීමට ඇති එකම අයිතිය කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි කළමනාකරණය සතුවේ.

• විශේෂ අවශ්‍යතා

සාකච්ඡා කළ පරිදි, ප්ලාස්ටික් කාඩ්පත්වල තීරු කේතයක් අඩංගු විය යුතු අතර තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් සඳහා IT කණ්ඩායම් සමඟ තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.