රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ලංකා ඔරික්ස් ලීසිං සමාගම පීඑල්සී

විස්තර සදහා අමතන්න :

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 777 559 174 / +94 115 880 880 / +94 115 880 625

 

 

ලංකා ඹරික්ස් ෆිනෑන්ස් ආයතනය යටතේ නොමිලේ වීසා ඩෙබිටි කාඩිපතක් ලබාදීම සහ කාඩිපතක් ලබා දීම සහ කාඩ්පත් මගින් සිදුකරන මුදල් ගනුදෙනු වලදී අමතර ගාස්තුවක් අය නොකිරීම, 5 වසර ශිෂ්‍යත්වධාරීන් සදහා විශේෂ (ORIX CHAMP) ගිණුමක් නොමිලේ විවෘත කිරීම සහ ඹවුන්ගේ අධ්‍යපන කටයුතු සදහා නොමිලේ පොත් පාර්සලයක් ලබාදීම.

ලංකා ඹරික්ස් ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ සාමාන්‍ය ස්ථාවර තැන්පතු සහ ඉතුරුම් ගිණුම් සදහා පවතින පොලී අනුපාතයට වඩා විශේෂ පොලී අනුපාතයක් ලබාදීම.

එක්සෙල් වර්ල්ඩි විනෝද උයනේ ක්‍රීඩා සහ ළමා අංශයේ භාවිතය සදහා 20% ක ව‍ටිටමක් ආහාරපාන සදහා 10%ක වට්ටමක් හා ඇතුලත් වීමේදී ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදීම.

එල් ඹ් එල් සී මෝටර් ආයතනයෙන් සැපයෙන තෝරාගත් වාහන සේවාවන් (Vehicle Services) සදහා 10%ක වට්ටමක් ලබාදීම.

ප්‍රථිලාභීන්ගේ පවුල්වල අය සදහා රැකියා ලබාදීමේදී ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදීම.(වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0777559174)

 

      •       ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ලංකා ඔරික්ස් ලීසිං පුද්ගලික සමාගම අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.