රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සෙලින්කෝ ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම

විස්තර සදහා අමතන්න : අජිත් පෙරේරා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 485 719 / +94 114 702 702 / +94 777 741 718

 

 

දරුවෙකු සදහා වසරකට රු. 1,000.00 ක් වන සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය සදහා උපරිමය රු. 100,000.00 කට යටත්ව පුද්ගලික රෝහල්ගත කිරීමකදී දිනකට රු. 4,000.00 (සැත්කම්), රු. 2,500.00 (සැත්කම් නොවන) රජයේ රෝහලක රෝහල්ගත කිරීමකදී දිනකට රු. 800.00 ක් සහ දරුවෙකු පූර්ණ අකර්මණ්‍යතාවයකදී රු. 100,000.00 ක් වශයෙන් ගෙවීම් කිරීම.

මව හෝ පියාගේ අවමංගල්‍ය කටයුත්තකදී රු. 15,000.00 ක් (අවු 65 ට අඩු)

ම‍හාමාර්ග වල පිහිටා ඇති සෙලින්කෝ VIP මධ්‍යස්ථාන වල ගිමන් හැරීමේ පහසුකම්.

 

       *          ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා සෙලින්කෝ රක්ෂණ සමාගම අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.