රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්ස් ගුවන් සේවය

විස්තර සදහා අමතන්න : ශාමින්ද පෙරේරා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 197 335 555 / +94 170 210 801

 

 

රණවිරුවා සහ ඔහුගේ ලඟම ඥාතීන් සදහා ගුවන් ටිකට්පත් වටිනාකමෙන් 25% ක වට්ටමක් ලබාදීම. (කොළඔ,මහනුවර හා ගාල්ල ශාඛා වෙතින් පමණි)

 

         •    ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්ස් ගුවන් සේවය අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.