රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

“විරුසර” කාඩ්පත මේ දක්වා ලබා ඇති ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කෙරේ

“විරුසර” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත පිළිබඳව ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2016 මාර්තු 09 වන දින පස්වරුවේ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒ.පී.ජීකිත්සිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වින.

මෙහිදී “විරුසර” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා ඉදිරියේදී විරුසර කාඩ් පත් බෙදාදීම සහ කාඩ් හිමියන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබාදීම පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡාවට ගැනින.

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සභාපතිනි අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය, ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ, ත්‍රිවිධ හමුදාව ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ රණවිරු සේවා අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මේ අවස්ථාවට සහභාගි වී සිටියහ.

 

 

 

 
 
back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.