රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

දෙවන අදියරෙන් අනතුරුව විරුසර ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කෙරේ

ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රුවන් විජයවර්ධන අමාත්‍යතුමාගේ අදහසක් අනුව 2016 ජනවාරි 25 වැනි දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අතින් රණවිරුවන් වෙත පිරිනැමුණු “විරුසර” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත රණවිරුවන් අතට පත් කිරීමේ දෙවන අධියරෙන් පසුව ඒ පිළිබඳව ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම මාර්තු 30 දින පස්වරුවේ අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.

ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒ.පී.ජී කිත්සිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාවේදී “විරුසර” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත “දෙවන අධියර” ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව ප්‍රතිලාභීන්ගේ ප්‍රතිචාර මෙන්ම පහසුකම් සපයනු ලබන ආයතනවල සහ මෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ප්‍රතිචාර ලබාගැනීමත්, තවදුරටත් “විරුසර” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත පිළිබඳව සමාජය දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව වැඩිදුර කරුණු මෙහිදී සාකච්ඡා විය.

එම ඒ අවස්ථාවට ත්‍රිවිධ හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරුන්, ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්, රණවිරු සේවා අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහභාග වී සිටියහ.


 

 

 
 
back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.