රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

දෙවන අදියර යටතේ හිගුරක්ගොඩ පැවැති විරුසර කාඩ්පත් ප්‍රදානය පිළිබද ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කෙරේ

විරුසර දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල යටතේ 2016 ජුනි 27 වනදින හිගුරක්ගොඩ පැවැති විරුසර කාඩ්පත් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ ප්‍රගති සමාලෝචනය පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීම 2016 ජූලි මස 08 වනදින ආරක්ෂක අමාත්‍යංයේදී පැවැති අතර, හිගුරක්ගොඩ උත්සවය සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් සියළුම දෙනාට මෙහිදී ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් වෙනුවෙන්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය ලේකම්තුමන් විසින් සිය ස්තුතිය පුද කරන ලදී.

 

මේ වන විට නිකුත් කරන ලද විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් ප්‍රමාණය පිළිබද සළකා බැලීමේදී,

 

 

අායතනය

ලබා දී අැති කාඩ්පත් ප්‍රමාණය

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව වෙනුවෙන් කාඩ්පත්

5675

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් කාඩ්පත්

144

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වෙනුවෙන් කාඩ්පත්

81

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් කාඩ්පත්

195

මෙතෙක් ලබාදී ඇති කාඩ්පත්

6095

එදින උත්සවයේදී ලබාදුන් කාඩ්පත්

900

සමස්තයක් ලෙස මෙතෙක් ලබාදී ඇති මුළු කාඩ්පත්

19,466

 

තවද බාහිර ආයතන වෙතින් ලැබී ඇති වරප්‍රසාද අතුරින්,

 

ගුරුගේ දේපල සමාගම වෙතින් ලබාදුන් ඉඩම් කැබලි 06 රණවිරුවන් වෙත මාසයක් ඇතුළත ලබාදීමට එකගතාවය ඵලකොට ඇත.

රණවිරුවන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් බ්‍රිටිෂ්වේ ඉංග්‍රිලිස් ආයතනය මගින් ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමට එකගතාවය ඵල කොට ඇති අතර, එදින පැවැති උත්සවයේදී රු.23,500/= ක් වටිනා ශිෂ්‍යත්වයක් සංකේතාත්මකව ලබාදෙන ලදී.

ලිට්රෝ ගෑස් ආයතනය මගින් රණවිරුවන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් රු.50,000/= ක් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමට එකගතාවය ඵලකර ඇති අතර, එදින පැවැති උත්සවයේදී එම ආයතනය වෙතින් සංකේතාත්මකව ශිෂ්‍යත්වයක් පිරිනමන ලදී.

කාලංගවිල විද්‍යාලය සදහා රු.100,000/= ක් වටිනා වර්ණ තීන්ත ආලේපන ද්‍රව්‍ය ලබාදීම මල්ටිලැක් ආයතනය මගින් සිදුකරන ලදී.

මොබිටෙල් ආයතනය විසින් සිම්පත් ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව පෙර උත්සවවලදී මෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

හුවාවි ආයතනය මගින් උත්සවයේදී  ටැබ් යන්ත්‍ර 02 ක් ලබාදීමට පොරොන්දු වූ අතර, එහිදී එක් ටැබ් යන්ත්‍රයක් සංකේතාත්මකව ප්‍රදානය කරන ලදී. ඉතිරි ටැබ් යන්ත්‍රය සිංගර් ආයතනය මගින් කඩිනමින් එම පාසැල් වෙත ලබාදීමට එකගතාවය ඇත.

 

සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මීළග පළාත් උත්සවය අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවැත්වීම සදහා ඉල්ලීමක් කොට ඇති බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සදහන් කර සිටියේය. මෙම ප්‍රගති සමාලෝචන වැඩසටහන සදහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒපීජී කිත්සිරි මහතා, ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලිසියේ සුබසාධක අංශ‍වල නිළධාරීන්, රණවිරු සේවා අධිකාරියේ නිළධාරීන් ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව සදහා සහභාගී විය.

 

 

 
 
back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.