රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

“විරුසර වරප්‍රසාද” කාඩ්පත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරී කමිටු සාමාජිකයන්ගේ සාකච්ඡාවක් 2016 ඔක්තොබර් මස 14 වන දින ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත්විය.

විරුසර වර‍ප්‍රසාද ලබාදීමේ ප්‍රගතිය පිලිබඳව සාකච්ඡාවක් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමන්ගේ ප්‍රදානත්වයෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රණවිරු සේවා අධිකාරීයේ  නිළධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්  2016 ඔක්තොබර් මස 14 වන දින ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාවේදී මෙතෙක් පැවැති වැඩසටහන් පිළිබදව ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කර සිටි අතර, ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පිළිබදව පැමිණ සිටි සියළුම නිළධාරීන් ඒ පිළිබදව ලේකම්තුමන් වෙත නව අදහස් සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලදී. මේ වන තෙක් ලබාදී ඇති කාඩ්පත් ප්‍රමාණය හා ලබාදීමේදී ඇති වන ගැටළු, ප්‍රථිලාභ සම්බන්ධයෙන් ඇති ගැටලු සහ කාඩ්පත් ලබාගැනීම සඳහා ඇති වෙනත් ඉල්ලීම් හා විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රැකියා ලබාදීමේ වැඩසටහන ආදී විවිධ කරුණු රැසක් සාකච්ඡා විය.

“විරුසර වරප්‍රසාද” ව්‍යාපෘතිය යටතේ බෙදා හැරීමට ඉලක්ක ගත කාඩිපත් සංඛ්‍යාව 50000ක් වන අතර මේ දක්වා කාඩ්පත්   24510 ක් පහත සඳහන් පරිදි බෙදාදීමට කටයුතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව 20,442
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව 1,343
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව 578
ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපා. 1,812
සිවිල් ආරක්ෂක දෙපා. 335

 
මෙම වැඩ සටහන තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරමින් මී ළඟ විරුසර කාඩ්පත් බෙදාදීමේ උත්සවය දෙසැම්බර් මස 09 වන දින ගණේමුල්ල කමාණඩෝ රෙජිමේන්තු මූලස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

 
 
back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.