රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් “විරුසර කාඩිපත” පිළිබද ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2016 දෙසැම්බර් 14 දින ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී

 

 

2016 දෙසැම්බර් මස 14 වන දින උදෑසන ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රණවිරුවන්ගේ සුභ සාධනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක “විරුසර” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත (“VIRUSARA" Ranaviru Special Rewards Card Project) පිළිබඳව ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් පැවැත්විණ.

 

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කලේ 2017 වසර වෙනුවෙන් තවත් රණවිරු පවුල් 25000 ක් සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය වරප්‍රසාද ලබා දීමට බලාපොරොත්තුවන බවත් මෙවර රණවිරුවන් වෙනුවෙන් පහසුකම් ලබා දීම සඳහා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන 64 ක් ඉදිරිපත්ව සිටීම තමා ආගයකරන බවත්ය. තවදුරටත් ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා “රණවිරු සුභසාධනය සඳහා තමන් විසින් හඳුන්වාදුන් "විරුසර වරප්‍රසාද" වැඩපිළිවෙල ලබන 2017 වර්ෂයේදී තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට පියවරගන්නා බවත්, ගෙවීයන වසරේ රණවිරුවන් 25000 කට මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ වරප්‍රසාද පහසුකම් ලබා දුන් බවත් පැවසීය.

 

මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා රණවිරුවන් වෙනුවනේ ලබාදෙන ප්‍රතිලාභ තවදුරටත් ලබා දෙන්නේ කෙසේද යන කාරණා මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා විය. “විරුසර” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත් ව්‍යාපෘතිය ගෙවීයන වසරේ (2016) ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය සහ 2017 වසරේ දී ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය, විරුසර ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් සමාජගත කලයුතු ආකාරය තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන ලදී.

 

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී පැවති මෙම අවස්ථාව සඳහා ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඉංජිනේරු කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒ.පී.ජී කිත්සිරි මහතා ද සහභාග විය. රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපතිනි අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය, ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරින්, ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරින් “විරුසර” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා පහසුකම් ලබාදෙන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන 62 කට අයත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් රැසක් සහභගි වී සිටියහ.

 

http://www.virusara.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් “විරුසර” කඩ්පත පිළිබඳව සියලු තොරතුරු ලබාගත හැක.

 

 

 
 
back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.