රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

2017 වර්ෂය සදහා “විරුසර වරප්‍රසාද” ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි වැඩසටහන් සම්පාදනය පිළිබද සාකච්ඡාවක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී

2017 ජනවාරි 18 වන දින ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රණවිරුවන්ගේ සුභ සාධනය වෙනුවෙන් 2017 වර්ෂය වෙනුවෙන් ඉදිරි වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරී‍මේ  රැස්වීමක් පැවැත්විණ.

ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා රණවිරු සුභසාධනය සඳහා හඳුන්වාදුන් "විරුසර වරප්‍රසාද" වැඩපිළිවෙල 2017 වර්ෂයේදී තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට පියවරගන්නා බවත්, ගෙවීගිය වසරේ රණවිරුවන් 25000 කට අධික පිරිසකට මෙම කාඩ්පත පිරිනමා ඇති බවත් පැවසීය. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ 2017 වසර තුළ රණවිරුවන්ගේ සුබසාධන කටයුතු තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම සදහා “විරු සුමිතුරු” නිවාස ව්‍යාපෘතිය නමින් නිවාස තනාදීමේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සදහා සැළසුම් කර ඇති බවයි.

“විරුසර වරප්‍රසාද” රණවිරු උපහාර කාඩ්පත් ව්‍යාපෘතිය ගෙවීගිය වසරේ (2016) ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය සහ මෙම වසරේ (2017) ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය, විරුසර ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් සමාජගත කලයුතු ආකාරය සාකච්ඡා කරන ලදී. මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා රණවිරුවන් වෙනුවෙන් ලබාදෙන ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන්නේ කෙසේද යන කාරණා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා විය. මෙහිදී ගැටළුවකට බදුන් වූ කරුණක් නම් මෙම වරප්‍රසාද දෙනුලබන ආයතනයන්හි විවිධ ප්‍රදේශවල ඇති ශාඛා මගින් මෙම වරප්‍රසාද පිරිනැමීම පිළිබද දැනුවත්භාවය අඩු බැවින් ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට පැමිණෙන රණවිරුවන් මහත් අපහසුතාවයකට පත්වන බවයි. රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ වරප්‍රසාද ප්‍රතිලාභීන් අපහසුතාවයන්ට පත්වීම කෙසේවත් සිදුනොවිය යුතු බවත්, මෙයට විසදුම් ලෙස ජංගම වැඩසටහන් මගින් සහ සමාජජාලා මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරණයක් ලබාදීම කළ යුතු බව සාකච්ඡා විය. පළමු ජංගම ප්‍රචාරණ වැඩසටහන වශයෙන් මාලිගාපිටිය ක්‍රීඩා පිටියේදී පෙබරවාරි මාසයේ ප්‍රචාරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කිරීමට නියෝග ලබාදුණි.

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී පැවති මෙම අවස්ථාව සඳහා ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඉංජිනේරු කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒ.පී.ජී කිත්සිරි මහතා ද සහභාගි විය. රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපතිනි අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය, ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරින්, ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරින් සහභගි වී සිටියහ.

 

 

 
 
back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.