රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

රණවිරු වැඩිහිටි සුරක්ෂා මැදුර සදහා අරමුදලක් පිහිටුවීම

ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයේ ඒකීය භාවය උදෙසා දිවි පිදූ රණවිරුවන්ගේ වයෝවෘදධ දෙමාපියන් අතුරින් රැකබලා ගැනීමට කිසිවෙකුත් නොමැති කිසිදු වැටුපක් නොලබන අසරණ වූ දෙමාපින් රැකබලා ගැනීම සදහා රණවිරු සේවා අධිකාරිය විසින් අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ යකාබැද්ද ග්‍රාමයේ රණවිරු වැඩිහිටි සුරක්ෂා මැදුර සහ සම්පත් මධ්‍යස්ථානය නමින් ආයතනයක් ආරම්භ කොට ඇත.

ප්‍රදේශයේ දානපතියෙකු විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද අක්කර දෙකකට ආසන්න ඉඩමක් සහිත සුවිසල් පැරණි නිවසක් නවීකරණය කරමින් ඉදිකර ඇති මෙම වැඩිහිටි සුරක්ෂා මැදුර 2018.09.14 වැනි දින ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලද බවත් මේ වන විට එහි නේවාසික වැඩිහිටියන් සදහා අවශ්‍ය සියළු පහසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර වයෝවෘදධ රණවිරු මෑණිවරුන් එහි රැකවරණය ලබන බවත් ඉතා සතුටින් ඔබ වෙත දන්වා සිටිමි.

දේශය වෙනුවෙන් තම දරුවා දායාද කල රණවිරු මව් වරුන්ට, පියවරුන්ට තම දරුවා නොමැතිවීම නිසා වයෝවෘදධ අවදියේදී උද්ගත වී ඇති තත්වයෙන් ඔවුන් මුදවාගෙන ජීවිතයේ සැදෑ සමය සතුටින් ගෙවීම සදහා අවකාශ ලබාදීම අප සැමගේ යුතුකමක් හා වගකීමක් බව සදහන් කරමි. ඒ මන්දයත් ඒ රණවිරුවන් තම ජීවිත පූජා කරන ලද්දේ අපගේ වර්තමානය හා අනාගත පරපුර වෙනුවෙනි. එසේ හෙයින් මෙම පුණ්‍ය කටයුත්ත සදහා දායක වන ලෙස ඔබ ආයතනය වෙත මෙයින් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමි.

මෙම රණවිරු සුරක්ෂා මැදුර සහ සම්පත් මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යාම සදහා අරමුදලක් පිහිටුවීමට අප අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර ඇති අතර ඒ සදහා මහජන බැංකුවේ කොල්ලුපිටිය ශාඛාවේ අංක 210-1-001-5-0004667 දරණ ගිණුම විවෘත කර ඇත.

ඔබගේ පරිත්‍යාගයන් ප්‍රේෂණ පත් මගින් ලබා දෙන්නේ නම් ‘‘රණවිරු සේවා අධිකාරිය ගිණුම් අංක 210-1-001-5-0004667’’ වෙත බැරකල හැකි සේ ලබාදෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමි. (රණවිරු සේවා අධිකාරියට ලබාදෙන සියලු පරිත්‍යාග දේශීය ආදායම් බදු පනතේ සුදුසුකම් ලබන ගෙවීම් යටතේ ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් වේ.

 

 

 

 
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.